Română (România)English (United Kingdom)

Ervax

Mai aproape de tine...

Cursul valutar

Opinia ta

Cum preferati sa cumparati o asiguarare?:
 

Parteneri

 

Asigurari Proprietate

Email Imprimare PDF
Share

Asigurarea Bunurilor

(Descriere)

Bunuri asigurate

Pot fi asigurate:

- Clădiri și construcții;

- Conținut: mașini, utilaje, echipamente, agregate, instalații tehnologice, motoare, transformatoare, unelte, mobilier, aparatură de comandă si control, macarale, cuptoare, climatizoare locale sau tehnologice, birotică, instalații de telecomunicații, radio-TV, frigidere etc.  

În categoria "conținut" pot fi incluse și bunuri care prin natura lor, sunt destinate a se găsi, temporar sau permanent, în afara unei clădiri sau construcții, sub cerul liber, în măsura în care sunt concepute anume pentru aceasta (mașini și utilaje agricole, mijloace de tracțiune, de transport neînmatriculabile, instalații tehnologice, rezervoare, sisteme fixe de cântărire, materii prime, produse finite, alte bunuri care, potrivit normelor sau uzanțelor se depozitează sub cerul liber) și pentru care s-au luat măsuri de protecție, inclusiv contra furtului, corespunzătoare felului lor (îngrădiri, încuietori sigure, sisteme de supraveghere cu circuit închis, paza organizată etc.).

Riscuri asigurate: 

 • Incendiu;
 • trăsnet; 
 • explozie;
 • Furtună, uragan, vijelie;
 • Căderea aparatelor de zbor (aeronave și vehicule spatiale), a unor părți ale acestora sau ale obiectelor transportate, sau impactul cu acestea
 • Cutremur de pământ;
 • Inundații și aluviuni provenind din revărsarea apelor de suprafață, precum și din precipitații atmosferice temporare, inclusiv din topirea zăpezii ori gheții;
 • Efecte directe ale ploii torențiale, inclusiv cele cauzate de pătrunderea apei prin spărturile și rupturile provocate acoperișului, pereților, ușilor și ferestrelor, prin manifestarea violenta a fenomenelor atmosferice enumerate la punctul anterior manifestate concomitent cu ploaia torențială;
 • Grindina - efectele directe;
 • Furtul prin efracție și/sau acte de tâlhărie;
 • Vandalism;
 • Prăbușire si/sau alunecare de teren;
 • Greutatea zăpezii si/sau gheții;
 • Izbirea din exterior de către autovehicule, altele decât cele aparținând Asiguratului, a clădirii asigurate sau adăpostind bunurile asigurate sau direct a bunurilor asigurate aflate sub cerul liber;
 • Cădere accidentală de corpuri (copaci, stâlpi, etc).


Suma asigurata

Suma asigurată se stabilește în baza valorii reale (ținându-se cont de uzura) a bunurilor dispuse asigurării, atestată la momentul încheierii contractului de asigurare 

Prima de asigurare

Mărimea primei de asigurare este stabilită de către Asigurător în funcție de : 

 •  Riscurile optate de către Asigurat (protecția de asigurare);
 • Starea bunurilor asigurate și gradul de rezistenta la uzura;
 • Mărimea maxima a pagubei probabile;
 • Franșiza (reținerea proprie a asiguratului din risc);
 • Mediul de risc în care se află bunurile asigurate (existența și intensitatea factorilor de risc), măsurile de prevenire și control al riscurilor.


Durata asigurării

Este convenită între Asigurător și solicitantul asigurării, de obicei - un an.

Avantaje Următoarele despăgubiri vor fi plătite:

Pentru clădiri: 

 • în caz de daună totală, suma asigurată minus franșiza, specificate în poliță;
 • în caz de daună partială, în limita sumei asigurate din poliță și a devizului de reparații, costul la data daunei al reparațiilor, refacerii, restaurării, recondiționării sau înlocuirii părtilor avariate sau distruse, precum și al manoperei necesare pentru readucerea clădirii avariate sau distruse la starea anterioară producerii riscului asigurat, la care pentru materiale, inclusiv pentru cele recuperate, se aplica cota de valoare rămasă, stabilită în documentele de asigurare.


Pentru mijloace circulante:

 
 • in caz de dauna totala, valoarea la data daunei a bunurilor care au fost distruse in intregime, in functie de suma asigurata, respectiv de pret de cost de productie, de achizitie sau cu amanuntul, mai putin adaosul comercial, potrivit datelor din evidenta contabila a Asiguratului;
 • in caz de dauna partiala, valoarea la data producerii riscului asigurat a partii din cantitatea totala care a fost distrusa ori depreciata si care diminueaza valoarea bunurilor respective, in functie de preturile la care s-a facut asigurarea, respectiv de cost, de productie, de achizitie sau de vanzare cu amanuntul mai putin adaosul comercial, potrivit datelor din evidenta contabila a Asiguratului.


Impozitare 

 • Sumele asigurate sunt scutite de impozit (Legea nr. 1164 din data de 24.04.1997 cu modificarile ulterioare , art.20(a)).
 • Cheltuielile de asigurare a bunurilor persoanelor juridice sunt deductibile fiscal din venitul provenit de la activitatea de intreprinzator (Hotararea Guvernului Nr.484 din 04.05.1998).


 
© Broker de Asigurare-Reasigurare ERVAX Grup SRL
Adresa: bd.Cuza Voda 5/1 of. 318, Chisinau, MD-2060 Tel/Fax: +373 22 110 877GSM: +373 69 154 708
E-mail: ervax.md@gmail.com